Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi yn ein digwyddiadau ni sydd mewn partneriaeth â Gŵyl Tafwyl, Caerdydd.

Cerdded Trwy Ddyffryn Taf: Castell Caerdydd i Radyr

Dewch gyda ni am dro ar hyd lannau afon Taf rhwng Castell Caerdydd a Radyr. Ar y daith hon, byddwch chi yn cael eich tywys drwy Parc Bute, Forest Farm ac Eglwys Gadeiriol Llandaf.

Lleoliad: Mynedfa Castell Caerdydd;
Dyddiad: 25.06.16;
Amser: 11.00;
Cofrestru: goo.gl/x3pRWC.

Jazz ar y Taf, Llwyfan y Porth

Mae gan ddiwylliant amrywiol Caerdydd gariad tuag at gerddoriaeth jazz. Rydym yn dathlu hyn drwy ddechrau Jazz ar y Taf – gŵyl jazz yng nghanol Caerdydd.

Dydd Sadwrn 02.07.16:
15.00 – Band Jazz Ieuenctid;
18.00 – Band Jazz Ieuenctid.

Dydd Sul 03.07.16:
12.00 – Jazz y Sipsiwn;
16.00 – Adar Siaradus.

/

We’re looking forward to seeing you at our events that are in partnership with Cardiff’s Tafwyl Festival.

Walking the Taff Valley: Cardiff Castle to Radyr

Join us for a stroll along the river Taff’s banks between Cardiff Castle and Radyr. On this journey you’ll be guided through Bute Park, Forest Farm, and Llandaff Cathedral.

Location: Cardiff Castle entrance;
Date: 25.06.16;
Time: 11.00;
Registration: goo.gl/x3pRWC.

Jazz on the Taff, at Llwyfan y Porth (Cardiff Castle)

Cardiff’s diverse culture includes a love of Jazz music. We’re celebrating this by starting Jazz on the Taff – a jazz festival in the heart of Cardiff.

Saturday 02.07.16:
15.00 – School Big Band;
18.00 – School Big Band.

Sunday 03.07.16:
12.00 – Jazz y Sipswn;
16.00 – Adar Siaradus.